ششمین رو از بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر استان لرستان با کنسرت پاپ مهدی جهانی

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی لرستان ششمین روز از بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در خرم آباد با کنسرت پاپ مهدی جهانی برگزار شد.
بنا به همین گزارش امین عباسیان  رییس انجمن موسقیی لرستان اظهار داشت: در  ششمین روز از بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر کنسرت پاپ با صدای مهدی جهانی چهار شنبه یکم اسفندماه 1397 از ساعت 21 تا 23  در سالن ارشاد خرم آباد برگزار شد.

اجرای گروه آذری ها در پنجمین رو از بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر استان لرستان

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی لرستان پنجمین روز از بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در خرم آباد با اجرای گروه آذری ها به سرپرستی وحید اسدالهی و خوانندگی آقایان  بهاء الدین خراسانی و شهاب میرزایی برگزار شد.
بنا به همین گزارش امین عباسیان  رییس انجمن موسقیی لرستان اظهار داشت: در  پنجمین روز از بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر کنسرت سنتی گروه آذری ها سه شنبه 30 بهمن ماه 1397 از ساعت 21 تا 23  در سالن ارشاد خرم آباد برگزار شد.

چهارمین رو از بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر استان لرستان با اجرای گروه های ویرا و اشوان ادامه دارد

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی لرستان چهارمین روز از بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در خرم آباد با اجرای گروه پاپ اشوان و گروه محلی ویرا
به سرپرستی شهاب عباسی به خوانندگی مسلم ساکی و گروه پاپ اشوان به سرپرستی .......... و خوانندگی اشکان خدابنده برگزار شد.
بنا به همین گزارش امین عباسیان  رییس انجمن موسقیی لرستان اظهار داشت: در  چهارمین روز از بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر کنسرت سنتی گروه گهر دوشنبه 29 بهمن ماه 1397 از ساعت 21 تا 23  در سالن حوزه هنری و  کنسرت   پاپ اشوان از ساعت 21 تا 23 در سالن ارشاد خرم آباد برگزار شد.

سومین رو از بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر استان لرستان با اجرای گروه های گهر و همایون

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی لرستان سومین  روز از بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در خرم آباد با اجرای گروه محلی گهر به سرپرستی محسن کیهان نژاد به خوانندگی فیروز رضایی و گروه سنتی همایون به سرپرستی حسین پرنیا و خوانندگی فاضل جمشیدی برگزار شد.
بنا به همین گزارش امین عباسیان  رییس انجمن موسقیی لرستان اظهار داشت: در  سومین روز از بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر کنسرت سنتی گروه گهر یکشنبه 28 بهمن ماه 1397 از ساعت 17 تا 19  و  کنسرت  سنتی گروه همایون از ساعت 21 تا 23 در سالن ارشاد خرم آباد برگزار شد.

صفحه‌ها