آخرین روز بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر استان لرستان با کنسرت گل های خرم

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی لرستان هفتمین روز از بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در خرم آباد با اجرای گروه کودک و نوجوان گل های خرم برگزار شد.
بنا به همین گزارش امین عباسیان  رییس انجمن موسقیی لرستان اظهار داشت: در  هفتمین روز از بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر  پنجشنبه دوم اسفندماه 1397 از ساعت 20 تا 23  در سالن ارشاد خرم آباد برگزار شد.

ششمین رو از بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر استان لرستان با کنسرت پاپ مهدی جهانی

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی لرستان ششمین روز از بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در خرم آباد با کنسرت پاپ مهدی جهانی برگزار شد.
بنا به همین گزارش امین عباسیان  رییس انجمن موسقیی لرستان اظهار داشت: در  ششمین روز از بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر کنسرت پاپ با صدای مهدی جهانی چهار شنبه یکم اسفندماه 1397 از ساعت 21 تا 23  در سالن ارشاد خرم آباد برگزار شد.

اجرای گروه آذری ها در پنجمین رو از بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر استان لرستان

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی لرستان پنجمین روز از بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در خرم آباد با اجرای گروه آذری ها به سرپرستی وحید اسدالهی و خوانندگی آقایان  بهاء الدین خراسانی و شهاب میرزایی برگزار شد.
بنا به همین گزارش امین عباسیان  رییس انجمن موسقیی لرستان اظهار داشت: در  پنجمین روز از بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر کنسرت سنتی گروه آذری ها سه شنبه 30 بهمن ماه 1397 از ساعت 21 تا 23  در سالن ارشاد خرم آباد برگزار شد.

چهارمین رو از بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر استان لرستان با اجرای گروه های ویرا و اشوان ادامه دارد

به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی لرستان چهارمین روز از بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در خرم آباد با اجرای گروه پاپ اشوان و گروه محلی ویرا
به سرپرستی شهاب عباسی به خوانندگی مسلم ساکی و گروه پاپ اشوان به سرپرستی .......... و خوانندگی اشکان خدابنده برگزار شد.
بنا به همین گزارش امین عباسیان  رییس انجمن موسقیی لرستان اظهار داشت: در  چهارمین روز از بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر کنسرت سنتی گروه گهر دوشنبه 29 بهمن ماه 1397 از ساعت 21 تا 23  در سالن حوزه هنری و  کنسرت   پاپ اشوان از ساعت 21 تا 23 در سالن ارشاد خرم آباد برگزار شد.

صفحه‌ها