آیین رونمایی از قطعه موسیقی بی کلام قافله برگزار شد