‍‍ آیین رونمایی از قطعه قافله با حضور اهالی هنر و رسانه برگزار شد