کنسرت گروه هانای 28 تیرماه به سرپرستی امیر نوروزی و خوانندگی استاد ایرج رحمانپور