بخش جنبی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر در خرم آباد

مراسم افتتاحبه

 


 

 

 

گروه موسیقی نوای سیمره

 

 

گروه موسیقی خایدالو

 

رونمایی از کتاب

 

 

کنسرت پاپ اشوان

 

 

کنسرت گروه آذری ها

 

 

 

گروه آوان

 

گروه پاپلر

 

کنسرت پاپ مهدی جهانی

 

دونوازی سه تار تمبک

 

گروه صبا

 

گروه گهر

 

 

گروه  ویرا

 

 

 

گروه همایون