تجلیل از هنرمندان خادم اهل بیت(ع) مصادف با اربعین حسینی