سومین رسیتال تمبک‌نوازان کارگاه هنر به سرپرستی حسن نقدی