بزرگداشت و رونمایی از مستند رضا سقایی دوباره می‌خواند...