کنسرت گروه زاگرس به سرپرستی امین عباسیان با خوانندگی ایرج رحمان‌پور در 18 و 19 دی ماه 93